Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Cmentarzy Komunalnych
Poprzeczna 9B
10 - 281 Olsztyn

e-mail:   biuro@zck.olsztyn.eu
tel.:        (89) 526 97 02 (Poprzeczna), (89) 526 67 24 (Dywity)
faks:      (89) 535 80 68 (Poprzeczna), (89) 526 67 24 (Dywity)

Numer rachunku bankowego PKO BP S.A.:
07 1020 3541 0000 5402 0290 8986

Godziny otwarcia biura - cmentarz "Poprzeczna":
Pn.-Pt.    07:00 – 15:00
Kasa czynna w godz.: 7:30 - 14:30
 
Godziny otwarcia biura - cmentarz "Dywity":
Pn.-Pt.     07:00 – 15:00
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
  przy ul. Poprzecznej 9B; kontakt z Inspektorem ochrony danych: biuro@zck.olsztyn.pl lub 89 5269702 w. 29,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i d) oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 • dane osobowe będą archiwizowane przez administratora zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), a także rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013 z późn. zm.)
 • osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania od administratora ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia, o ile nadrzędne przepisy nie wymagają dalszej ich archiwizacji,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem,
 • w sytuacji innej niż wskazana w pkt 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 44.210.21.70 | ec2-44-210-21-70.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27724