Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
  przy ul. Poprzecznej 9B; kontakt z Inspektorem ochrony danych: biuro@zck.olsztyn.pl lub 89 5269702 w. 29,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 a), b), c) i d) oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 • dane osobowe będą archiwizowane przez administratora zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), a także rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013 z późn. zm.),
 • osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania od administratora ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia, o ile nadrzędne przepisy nie wymagają dalszej ich archiwizacji,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem,
 • w sytuacji innej niż wskazana w pkt 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO

 

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2544